AUB Libraries Online Exhibits

Books by and About Nasif Al-Yaziji

Books by Nasif Al-Yaziji
Books about Nasif Al-Yaziji
1870_AlKitabAlMuqadas.jpg

بابادوبولس، ك. (1870). كتاب تكملة الكتب المقدسة القانونية المقبولة من الكنيستين الشرقية والغربية. بيروت: المطبعة الوطنية